Textkritiska kommentarer


Följande textkritiska kommentarer har publicerats i Litteraturbanken.se. Sviten av textkritiska kommentarer introduceras i Allmänna anvisningar (vilket också innehåller ett Appendix där tre av Strindbergs egna samlingsvolymer presenteras).

Varje enskild kommentar består av en pdf-fil med en dokumentbilaga längst bak. I dokumentbilagorna återfinns utkast, manuskriptsidor, utredningar med mera – ibland också hela första upplagor i faksimil. Filerna läses i eller laddas ned från Litteraturbanken.se, helt kostnadsfritt.

 

Textkritiska kommentarer till August Strindbergs Samlade Verk

               Allmänna anvisningar

               Appendix. Presentationer av tre samlingsupplagor

 

Nr

Textkritisk kommentar

Redigerad av

  1

Ungdomsdramer I

Birger Liljestrand

  2

I vårbrytningen

Peter Talme

  3

Ungdomsdramer II

Birger Liljestrand

  4

Ungdomsjournalistisk

Hans Sandberg

  5

Mäster Olof

Hans Sandberg

  6

Röda rummet

Hans Sandberg och Margareta Brundin

  7

Kulturhistoriska Studier

Per Stam

  8

Gamla Stockholm

Hans Söderström

  9–10

Svenska Folket I–II

Per Stam

11

Tidiga 80-talsdramer

Torbjörn Nilsson

12

Det nya riket

Karl-Åke Kärnell

15

Dikter på vers och prosa /
Sömngångarnätter på vakna dagar /
och strödda tidiga dikter

James Spens

16

Giftas I–II

Camilla Kretz, Per Stam,
Ljubica Miočević, Ilaria Tedde

17

Likt och Olikt I–II samt uppsatser och tidningsartiklar 1884–1890

Hans Lindström

18

Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880–1889

Conny Svensson

19

Utopier i verkligheten

Sven-Gustaf Edqvist

20

Tjänstekvinnans son I–II

Hans Lindström, Hans Sandberg och
Hans Söderström

21

Tjänstekvinnans son III–IV

Hans Sandberg och Hans Söderström

22

Han och hon

Hans Sandberg

23

Bland franska bönder

Per Erik Ekholm

24

Hemsöborna

Camilla Kretz

26

Skärkarlsliv

Nils Åke Sjöstedt

27

Fadren / Fröken Julie / Fordringsägare

Gunnar Ollén

28

Kamraterna / Marodörer

Gunnar Ollén

30

Svensk-romanska studier

Magnus Röhl

31

I havsbandet

Hans Lindström

32

Folk-komedin Hemsöborna / Himmelrikets nycklar

Gunnar Ollén

34

Vivisektioner II

Gunnel Engwall och Per Stam

35

Naturvetenskapliga Skrifter I

Per Stam och Elisabeth Bladh

36

Naturvetenskapliga Skrifter II

Per Stam och Karin Tidström

37

Inferno

Ann-Charlotte Gavel Adams

38

Legender

Ann-Charlotte Gavel Adams

39

Till Damaskus

Gunnar Ollén

40

Vid högre rätt

Hans-Göran Ekman

41

Folkungasagan / Gustav Vasa / Erik XIV

Gunnar Ollén

42

Gustav Adolf

Claes Rosenqvist

43

Midsommar / Kaspers Fet-Tisdag / Påsk

Gunnar Ollén

44

Dödsdansen

Hans Lindström

45

Kronbruden / Svanevit

Gunnar Ollén

46

Ett drömspel

Gunnar Ollén

47

Karl XII / Engelbrekt

Gunnar Ollén

48

Kristina / Gustav III

Gunnar Ollén

49

Näktergalen i Wittenberg

Gunnar Ollén

50

Klostret / Fagervik och Skamsund

Barbro Ståhle Sjönell

52

Ensam / Sagor

Ola Östin

53

Götiska Rummen

Conny Svensson

54

Historiska miniatyrer

Conny Svensson

55

Taklagsöl / Syndabocken

Barbro Ståhle Sjönell

56

Nya Svenska Öden

Conny Svensson

57

Svarta Fanor

Rune Helleday

58

Kammarspel

Gunnar Ollén

59–60

Ockulta Dagboken

Karin Petherick och Per Stam

61

Siste Riddaren / Riksföreståndaren / Bjälbo-Jarlen

Björn Sundberg

62

Abu Casems tofflor / Stora landsvägen

Gunnar Ollén

63

Den världshistoriska trilogin / Dramafragment

Gunnar Ollén

64

Teater och Intima Teatern

Per Stam

65

En blå bok I

Gunnar Ollén

66

En blå bok II

Gunnar Ollén

67

En blå bok III–IV

Gunnar Ollén

68

Tal till Svenska Nationen / Folkstaten / Religiös Renässans / Tsarens Kurir

Julia Kielmann

69

Språkvetenskapliga Skrifter I

Camilla Kretz

70

Språkvetenskapliga Skrifter II

Camilla Kretz

71

Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900–1912

Conny Svensson

 


Första sidan | Uppdaterad 170828 14:49