Nyheter


Nya textkritiska kommentarer

Flera nya textkritiska kommentarer har publicerats i Litteraturbanken.se under 2017:

Nr

Textkritisk kommentar

Redigerad av

15

Dikter på vers och prosa /
Sömngångarnätter på vakna dagar /
och strödda tidiga dikter

James Spens

16

Giftas I–II

Camilla Kretz, Per Stam,
Ljubica Miočević, Ilaria Tedde

17

Likt och Olikt I–II samt uppsatser och tidningsartiklar 1884–1890

Hans Lindström

27

Fadren / Fröken Julie / Fordringsägare
(inklusive Strindbergs egen översättning till av Fordringsägare franska, Créanciers, etablerad av Gunnel Engwall)

Gunnar Ollén
(publiceras i oktober)

35

Naturvetenskapliga Skrifter I

Per Stam och Elisabeth Bladh

36

Naturvetenskapliga Skrifter II

Per Stam och Karin Tidström


En förteckning över samtliga 64 hittills publicerade textkritiska kommentarer återfinns här.

Nya textkritiska kommentarer

Tre nya textkritiska kommentarer har publicerats i Litteraturbanken.se sommaren 2016:

Nr

Textkritisk kommentar

Redigerad av

18

Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880–1889

Conny Svensson

34

Vivisektioner II

Gunnel Engwall och Per Stam

46

Ett drömspel
(inklusive Strindbergs egen översättning till franska, Rêverie, etablerad av Gunnel Engwall)

Gunnar OllénAugust Strindberg som översättare

En ny artikel av Gunnel Engwall om August Strindberg som översättare har publicerats i Svenskt översättarlexikon (augusti 2015).


Nya textkritiska kommentarer

Sju nya textkritiska kommentarer har publicerats i Litteraturbanken.se i september 2015:

Nr

Textkritisk kommentar

Redigerad av

37

Inferno

Ann-Charlotte Gavel Adams

38

Legender

Ann-Charlotte Gavel Adams

41

Folkungasagan / Gustav Vasa / Erik XIV

Gunnar Ollén

63

Den världshistoriska trilogin / Dramafragment

Gunnar Ollén

65

En blå bok I

Gunnar Ollén

66

En blå bok II

Gunnar Ollén

67

En blå bok III–IV

Gunnar OllénNya textkritiska kommentarer

Sex nya textkritiska kommentarer publicerades i Litteraturbanken.se i månadsskiftet januari–februari 2015:

Nr

Textkritisk kommentar

Redigerad av

43

Midsommar / Kaspers Fet-Tisdag / Påsk

Gunnar Ollén

44

Dödsdansen

Hans Lindström

45

Kronbruden / Svanevit

Gunnar Ollén

58

Kammarspel

Gunnar Ollén

62

Abu Casems tofflor / Stora landsvägen

Gunnar Ollén

68

Tal till Svenska Nationen / Folkstaten / Religiös Renässans / Tsarens Kurir

Julia Kielmann


August Strindbergs Samlade Verk. Register

August Strindbergs Samlade Verk. Register (SV 72), sammanställt av Camilla Kretz, Per Stam och Hans Söderström, utgavs i november 2013.

Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk innehåller alla texter som Strindberg författat – skådespel, romaner, noveller, dikter, essäer, uppsatser och tidningsartiklar etcetera. Utgivningen inleddes 1981 med I vårbrytningen och Röda rummet. De sista textvolymerna, Ockulta Dagboken och Hemsöborna, utgavs 2012.

Registervolymen innehåller nödvändiga hjälpmedel för att få överblick över de drygt 20 000 sidor Strindbergstext som publicerats i nationalupplagan. Volymen omfattar ett alfabetiskt register till alla delar i utgåvan, en innehållsförteckning till samtliga delar, alla baksidestexter samt en kort historik över utgivningen av Samlade Verk från starten på 1970-talet till 2013.

Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk består av textvolymer med kommentarer och separata textkritiska kommentarer. Textvolymerna utges av Stockholms universitet och Norstedts Förlag (72 volymer). August Strindbergs Samlade Verk, både textvolymer och textkritiska kommentarer, publiceras i Litteraturbanken.se.

Essä om Ockulta Dagboken

En essä av Per Stam om August Strindbergs Ockulta Dagboken publicerades i Litteraturbanken.se (december 2013).


Ny textvolym: Hemsöborna

Den sista Strindbergstexten i Samlade Verk, Hemsöborna, publicerades i mitten av november 2012.

SV 24            Hemsöborna (Baksidestext.)

Texten är redigerad av Camilla Kretz och kommenterad av Hans Söderström.
I september 2013 gjordes Hemsöborna tillgänglig också i Litteraturbanken.se.


Nya volymer: Ockulta Dagboken utgiven i maj 2012

SV 59            Ockulta Dagboken.

SV 60            Ockulta Dagboken. Kommentarer. (Baksidestext.)

Texten är redigerad och kommenterad av Karin Petherick och Göran Stockenström.

Ockulta Dagboken publiceras i Samlade Verk i tre band. För första gången återges hela dagboken som typograferad text, etablerad av Karin Petherick (Samlade Verk 59:1). Vid textetableringen har även struken text medtagits, bland annat har text som dolts bakom tjocka överstrykningar delvis frilagts genom digitala bearbetningar på redaktionen för Samlade Verk vid Stockholms universitet. Även handskriften återges i faksimil i färg (SV 59:2). Dessa två band är i större format. I ett separat kommentarband (SV 60) presenteras dagboken i en essä av Göran Stockenström medan dess många gånger svårtolkade innehåll kommenteras i ingående ord- och sakförklaringar av Karin Petherick. De tre banden säljs endast tillsammans.

Dagboken har tryckts i 999 exemplar, varav 99 stycken i en numrerad bibliofilupplaga. Mer information hos Norstedts.

De tre delarna i Samlade Verks utgåva av Ockulta Dagboken har i maj 2012 också publicerats i sin helhet på webbplatsen Litteraturbanken.se.

 

Samlade Verk som e-böcker i Litteraturbanken.se

En rad av textvolymerna i Nationalupplagan (58 st.; januari 2015) har gjorts tillgängliga som elektronisk text på webbplatsen Litteraturbanken.se, som kontinuerligt publicerar fler delar av Samlade Verk. Litteraturbanken.se publicerar också textvolymerna i s.k. ePub-format, dvs. texter som är speciellt anpassade för läsning på läsplattor och datormobiler. Flertalet av titlarna i Samlade Verk finns tillgängliga som e-böcker. Texterna kan läsas eller laddas ned utan kostnad. Även de textkritiska kommentarerna till Samlade Verk publiceras i Litteraturbanken.se.Fröken Julie och Ett drömspel i pocket

Sommaren 2012 utkom Fröken Julie och Ett drömspel i en pocketutgåva som bygger på volymerna 27 resp. 46 i August Strindbergs Samlade Verk. Per Stam har skrivit ett nytt efterord. För denna utgåva har Lars Norén dessutom skrivit ett nytt förord. (Norstedts.)En dåres försvarstal i pocket

I januari 2012 utkom En dåres försvarstal i en pocketutgåva som bygger på volym 25 i August Strindbergs Samlade Verk. Gunnel Engwall har skrivit ett nytt efterord. För denna utgåva har Märta Tikkanen dessutom skrivit ett nytt förord. (Norstedts.) Den 16 januari 2012 offentliggjordes att romanen också är vald till 2012 års Stockholm läser-bok. (Stockholm läser.)Från Fritänkaren till En extra blå bok - en utställning om Samlade Verk

Stockholms universitetsbibliotek 24 april–31 augusti 2012. I utställningen presenterades utgivningsarbetet med exempel från Ockulta Dagboken och Hemsöborna. (Introduktionstext.)

 


Första sidan | Uppdaterad 170828 14:45