Planering


Utgivningen av August Strindbergs Samlade Verk, som pågått sedan 1981 (vid Stockholms universitet sedan 1986), summeras i den sjuttioandra textvolymen August Strindbergs Samlade Verk. Register, som publicerades i november 2013.

Det så kallade Strindbergsprojektet gick därefter in i en ny fas. Nu färdigställs och publiceras de sista textkritiska kommentarerna, i vilka den vetenskapliga apparat som ligger till grund för var och en av de redan utgivna texterna redovisas. 63 sådana har hittills offentliggjorts i Litteraturbanken.se (augusti 2017).

Arbetet med de återstående textkritiska kommentarerna planeras att avslutas under 2018.

 


Första sidan | Uppdaterad 170828 14:55